Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 23 września 2016 r.

 

"Rola i znaczenie Federacji Rosyjskiej we współczesnej Europie"

 

Plakat

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 19 maja 2016 r.

 

"Ukraina na drodze do Unii Europejskiej z perspektywy doświadczeń polskiej transformacji"

 

Zaproszenie na Konferencję i formularz zgłoszeniowy

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe w dniu 4 grudnia 2015 r.

 

"Czy możliwa jest europeizacja Ukrainy?"

 

Zaproszenie na Seminarium i formularz zgłoszeniowy

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 11 grudnia 2015 r.

 

"Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata"

 

Zaproszenie na Konferencję i formularz zgłoszeniowy

Program

Plakat

 

 

 

W dniu 29 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach, której organizatorem był Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerami konferencji były Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich. Polskie Radio S.A. oraz  TVP INFO objęły patronat medialny nad Konferencją. Konferencja była wydarzeniem angażującym zarówno polskie, jak i ukraińskie środowisko naukowe. Celem Konferencji było podjęcie międzynarodowej dyskusji nad procesami europeizacji Ukrainy dokonujących się na różnych obszarach działalności państwa.

Obrady otworzyli:

prof. dr hab. Janusz Adamowski Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Józef Bryll- Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód, prof. dr hab. Yuriy O. Karyagin- Prezes Towarzystwa Ukraina- Polska, prof. dr hab. Henryk Bednarski- Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska- Ukraina, dr Sergiusz Taranienko - Kierownik Sekcji Naukowo- Badawczej Narodowego Kijowsko- Peczerskiego Historyczno- Kulturalnego Rezerwatu, Emil Legowicz - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej,

Uczestnicy obradowali podczas pięciu paneli tematycznych. Podsumowania obrad dokonał prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Relację z wydarzenia przeprowadziło Polskie Radio S.A. oraz TVP INFO

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową w dniu 29 września 2015 r.

 

"Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach"

Zaproszenie na Konferencję

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Program

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodowe Konferencję Naukową w dniu 8 kwietnia 2015 r.

 

"Polska i Białoruś we współczesnej Europie"

Zaproszenie na Konferencję

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Program Konferencji

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Seminarium Naukowe w dniu 16 czerwca 2014 r.

 

"Britain, Poland and Europe after the European Election 2014"

Zaproszenie na Seminarium

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.studiabritannica.eu/

Rejestracja na stronie internetowej: http://www.studiabritannica.eu/registration-form-participants-britain-2014

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodowe Seminarium Naukowe w dniu 15 maja 2014 r.

 

"Challenges of (dis)integration"

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.studiabritannica.eu/16-news/121-invitation

Rejestracja na stronie internetowej: http://www.studiabritannica.eu/registration-form-participants

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Seminarium Naukowe w dniu 13 grudnia 2013 r.

 

"Gruzja w procesie integracji europejskiej"

Zaproszenie na Seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

 

 

W dniu 30 września 2013 r. w skład Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki zostali powołani

następujący pracownicy i doktoranci naszego Zakładu:

dr hab. Józef Tymanowski - Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Justyna Miecznikowska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

mgr Paweł Stawarz - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr Małgorzata Mizerska - Wrotkowska

mgr Aleksandra Daniluk

mgr Julita Karwacka

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Wykład Pani dr Ljubicy Vasić, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Serbii

w dniu 18 czerwca 2013 r.

 

"Serbia in the European Union. Perspectives and Challenges"

Zaproszenie na Wykład w języku angielskim

Zaproszenie na Wykład w języku polskim

Plakat

 

 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Seminarium w dniu 24 maja 2013 r.

 

"Polish and British Politics: Challenges and Opposition to the European Integration"

Informacje o Seminarium w języku angielskim

Informacje o Seminarium w języku polskim

Program Seminarium