dr Wojciech Lewandowski

  Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW - magister nauk politycznych (2001), doktor nauk humanistycznych

                                   w zakresie nauk o polityce (2006), Warsztaty emisji głosu i dykcji I stopnia (2011)

Zainteresowania badawcze:

 

 

 

 

 

 

 

Dydaktyka:

 

 

 

 

 

 

Tematyka seminariów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje (za ostatnie dwa lata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Języki:

 

Kontakt:

Kulturowe odczytania procesów społecznych i politycznych

Kultura brytyjska i amerykańska (szczególnie: komiks, kontrkultura lat 60-tych,

rock progresywny, literatura i film grozy)

Historia myśli politycznej: amerykański transcendentalizm, anglosaska tradycja

liberalna 

Współczesne utopie i dystopie

Relacje brytyjsko-amerykańskie (zwłaszcza w sferze kulturowej)

 

Współczesna myśl społeczno-polityczna

Europejska myśl polityczna

Filozofia

Warsztaty translatoryjne

Seminarium dyplomowe

 

Społeczna i polityczna historia komiksu amerykańskiego i europejskiego –

wzajemne inspiracje i interpretacje

Problematyka społeczno-polityczna w filmie i telewizji

Problematyka społeczno-polityczna w muzyce rockowej

Literatura wobec problemów społeczno-politycznych świata zachodniego

Kultura popularna wobec procesów globalizacji

Amerykański transcendentalizm

Obywatelskie nieposłuszeństwo – idea i praktyka

Anglosaska tradycja liberalna

Współczesne utopie i dystopie

Ruchy kontestatorskie lat 60-tych XX wieku

Polityczne i kulturalne relacje pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi

Kultura masowa i popularna wobec relacji transatlantyckich

 

Lewandowski Wojciech, Wolność i samotność. Myśl społeczno-polityczna amerykańskiego

transcendentalizmu, Wyd. WDiNP UW, Warszawa 2011

Lewandowski Wojciech, Wybory w Wielkiej Brytanii w 2010 roku: perspektywy relacji

amerykańsko-brytyjskich, w: Polityka brytyjska po wyborach parlamentarnych 2010, red. F.

Gołembski, P. Biskup, M. Kaczorowska, W. Lewandowski, Aspra-JR – Wyd. WDiNP

UW, Warszawa 2011

Lewandowski Wojciech, Aktywność polityczna obywateli, w: Repetytorium maturalne WOS.

Wiedza o społeczeństwie, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki, Wyd.

Poltext, Warszawa 2011

Lewandowski Wojciech, Scotsmen versus Englishmen: Ancient Antagonisms as Depicted by

Belgians in a Comic Book, publikacja złożona do druku, wydawca: organizatorzy

konferencji Scotland in Europe

Lewandowski Wojciech, Znaczenie brytyjskiego komiksu politycznego w kulturze

europejskiej, publikacja złożona do druku, wydawca: organizatorzy II Ogólnopolskiego

Kongresu Politologii, 2012

Lewandowski Wojciech, Czy można narysować filozofię? O możliwości przedstawienia w

komiksie złożonych dyskursów ideowych na przykładzie «V jak Vendetta» Alana Moore'a

i Davida Lloyda, Antologia XI. Sympozjum Komiksologicznego w Łodzi (w druku)

Lewandowski Wojciech, Siedem małych słów. Obraz wojny w Wietnamie w powieści

graficznej ‘Kaznodzieja' Gartha Ennisa i Steve'a Dillona, wydawca: Ośrodek Studiów

Amerykańskich UW (w druku)

Lewandowski Wojciech, Kultura, w: Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska

(red.), System polityczny Zjednoczonego Królestwa, Aspra-JR – Wyd. WDiNP UW,

Warszawa 2012 (w druku)

 

Angielski

 

e - mail: w.lewandowski@uw.edu.pl