Pracownicy Zakładu byli uczestnikami II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Państwo w Unii Europejskiej, organizowanego przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, w dniach 26-28 września 2017 r.

Od prawej: prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Kierownik Zakładu, abp. Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński, prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler Kierownik Zakładu Teorii Bezpieczeństwa INSiB UPH, dr Paweł Stawarz Instytut Europeistyki WNPiSM UW

 

Zdjęcia z organizowanej przez nasz Zakład Międzynarodowej Konferencji Naukowej

w dniu 19 maja 2016 r.

 

"Ukraina na drodze do Unii Europejskiej z perspektywy doświadczeń polskiej transformacji"

Panel plenarny - przemawia prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Za stołem prezydialnym: prof. dr hab. Henryk Bednarski - Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska - Ukraina, dr Yuriy O. Karyagin - Prezes Towarzystwa Ukraina - Polska, Mykola Yarmoliuk – Radca Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód

Po prawej: prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego; Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prof. UW dr hab. Józef Tymanowski – Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Panel plenarny - przemawia prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego; Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Po lewej: prof. UW dr hab. Józef Tymanowski – Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Panel plenarny - przemawia prof. UW dr hab. Józef Tymanowski – Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Za stołem prezydialnym: Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Po prawej: prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego; Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Panel plenarny - przemawia Mykola Yarmoliuk – Radca Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Za stołem prezydialnym: dr Yuriy O. Karyagin – Prezes Towarzystwa Ukraina - Polska, Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód, prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Panel plenarny - przemawia Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód

Za stołem prezydialnym: dr Yuriy O. Karyagin – Prezes Towarzystwa Ukraina-Polska, Mykola Yarmoliuk – Radca Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Panel plenarny - przemawia dr Yuriy O. Karyagin – Prezes Towarzystwa Ukraina - Polska

Za stołem prezydialnym: Mykola Yarmoliuk – Radca Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód

Panel plenarny - przemawia prof. dr hab. Henryk Bednarski - Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina

Za stołem prezydialnym: dr Yuriy O. Karyagin – Prezes Towarzystwa Ukraina - Polska, Mykola Yarmoliuk – Radca Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód, prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

I Panel „Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej" - przemawia prof. UW dr hab. Józef Tymanowski – Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

Za stołem prezydialnym: mgr Lesya Ratushna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. nadz. dr Yevgen Magda-  Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Tatiana Vodotyka - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Maciej Raś – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Andrzej Szeptycki – Uniwersytet Warszawski

I Panel „Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej" - przemawia dr hab. Andrzej Szeptycki – Uniwersytet Warszawski

Za stołem prezydialnym: dr Andrzej Paradowski – Prezes Fundacji Europejski Instytut Nauki i Biznesu, mgr Lesya Ratushna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. nadz. dr Yevgen Magda - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Tatiana Vodotyka - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Maciej Raś – Uniwersytet Warszawski

U góry, po lewej: mgr Paweł Stawarz - Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Organizacyjnego

 

I Panel „Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej" - przemawia dr Maciej Raś – Uniwersytet Warszawski

Za stołem prezydialnym: prof. nadz. dr Yevgen Magda - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Tatiana Vodotyka - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Maciej Raś – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Andrzej Szeptycki – Uniwersytet Warszawski

I Panel „Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej" - przemawia prof. nadz. dr Yevgen Magda-  Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny

Za stołem prezydialnym: mgr Lesya Ratushna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Tatiana Vodotyka - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny

U góry, po lewej: mgr Paweł Stawarz - Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Organizacyjnego

I Panel „Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej" - przemawia mgr Lesya Ratushna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Za stołem prezydialnym: dr Andrzej Paradowski – Prezes Fundacji Europejski Instytut Nauki i Biznesu, prof. nadz. dr Yevgen Magda - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Tatiana Vodotyka - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Maciej Raś – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Andrzej Szeptycki – Uniwersytet Warszawski

U góry po prawej: mgr Paweł Stawarz - Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Organizacyjnego

I Panel „Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej" - przemawia dr Andrzej Paradowski – Prezes Fundacji Europejski Instytut Nauki i Biznesu

Za stołem prezydialnym: mgr Lesya Ratushna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. nadz. dr Yevgen Magda - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Tatiana Vodotyka - Narodowa Akademia Nauk w Kijowie, Kijowski Instytut Politechniczny, dr Maciej Raś – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Andrzej Szeptycki – Uniwersytet Warszawski

U góry, po lewej: mgr Paweł Stawarz - Uniwersytet Warszawski, członek Komitetu Organizacyjnego

Zamknięcie Konferencji - prof. UW dr hab. Józef Tymanowski – Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Za stołem prezydialnym uczestnicy III Panelu „Polityczno-prawny, historyczny i kulturowy zakres przebudowy Ukrainy"

 

Zdjęcia z pobytu doktorantów naszego Zakładu: mgr Julity Karwackiej oraz mgr Pawła Stawarza w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki

 

Mgr Julita Karwacka i mgr Paweł Stawarz byli członkami Jury Grupowego Turnieju Menadżerów organizowanego przez

Katedrę Innowacyjnego Zarządzania i Innowacyjnej Działalności Wydziału Ekonomii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa

Szewczenki oraz studentów pierwszego roku Katedry

W pierwszym rzędzie czwarta od lewej - doc. dr Oksana Żilinska Kierownik Katedry Innowacyjnego Zarządzania i Innowacyjnej Działalności

Wydziału Ekonomii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki

 

W pierwszym rzędzie trzecia od lewej - mgr Julita Karwacka

W pierwszym rzędzie czwarty od prawej - mgr Paweł Stawarz

oraz studenci pierwszego roku Katedry Innowacyjnego Zarządzania i Innowacyjnej Działalności Wydziału Ekonomii Kijowskiego Uniwersytetu

Narodowego im. Tarasa Szewczenki

 

Mgr Julita Karwacka i mgr Paweł Stawarz przedstawili młodym naukowcom, doktorantom oraz studentom Wydziału Ekonomii

Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki prezentację dotyczącą Uniwersytetu Warszawskiego a zwłaszcza Instytutu

Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - jego struktury oraz prowadzonych badań

i studiów.

Od lewej: mgr Paweł Stawarz, piąta: mgr Julita Karwacka

W pierwszym rzędzie, trzecia od lewej: mgr Julita Karwacka

W drugim rzędzie, piąty od lewej: mgr Paweł Stawarz

oraz uczestnicy prezentacji

 

Zdjęcia z organizowanej przez nasz Zakład Międzynarodowej Konferencji Naukowej

w dniu 11 grudnia 2015 r.

 

"Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata"

Panel plenarny - przemawia Erik Utembajew- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej

Za stołem prezydialnym: prof. UW dr hab. Józef Tymanowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk- Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, dr Oksana Gorobec, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, prof. dr hab. Janusz Adamowski- Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Paweł Stawarz - czlonek Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski

Panel plenarny - przemawia Erik Utembajew- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej

Za stołem prezydialnym: prof. UW dr hab. Józef Tymanowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk- Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, dr Oksana Gorobec, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, prof. dr hab. Janusz Adamowski- Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Paweł Stawarz - czlonek Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski

Panel plenarny - przemawia prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk- Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Za stołem prezydialnym: prof. UW dr hab. Józef Tymanowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski, dr Oksana Gorobec, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, Erik Utembajew- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Janusz Adamowski- Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Paweł Stawarz - czlonek Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski

Panel plenarny - przemawia mgr Józef Bryll- Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód

Za stołem prezydialnym: prof. UW dr hab. Józef Tymanowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk- Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, dr Oksana Gorobec, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, Erik Utembajew- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Janusz Adamowski- Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Paweł Stawarz - czlonek Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski

Panel plenarny - przemawia dr Władysław Sokołowski- Stowarzyszenie „Mój Kazachstan", Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Za stołem prezydialnym: prof. UW dr hab. Józef Tymanowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk- Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, dr Oksana Gorobec, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, Erik Utembajew- Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Janusz Adamowski- Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Paweł Stawarz - czlonek Komitetu Organizacyjnego, Uniwersytet Warszawski

 

 

 

Zdjęcia z organizowanej przez nasz Zakład Międzynarodowej Konferencji Naukowej

w dniu 29 września 2015 r.

 

"Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach"

 

Otwarcie Konferencji – przemawia prof. dr hab. Janusz Adamowski Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu

Warszawskiego

Za stołem prezydialnym: Emil Legowicz - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dr Sergiusz Taranienko -

Kierownik Sekcji Naukowo- Badawczej Narodowego Kijowsko- Peczerskiego Historyczno- Kulturalnego Rezerwatu, Prof. dr hab. Henryk Bednarski-

Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska- Ukraina, Prof. dr hab. Yuriy O. Karyagin- Prezes Towarzystwa Ukraina-

Polska, Józef Bryll- Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód

Otwarcie Konferencji – przemawia prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Za stołem prezydialnym: Emil Legowicz - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dr Sergiusz Taranienko -

Kierownik Sekcji Naukowo- Badawczej Narodowego Kijowsko- Peczerskiego Historyczno- Kulturalnego Rezerwatu, Prof. dr hab. Henryk Bednarski-

Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska- Ukraina, Prof. dr hab. Yuriy O. Karyagin- Prezes Towarzystwa Ukraina-

Polska, Józef Bryll- Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód

Otwarcie Konferencji – przemawia Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Za stołem prezydialnym: Emil Legowicz - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dr Sergiusz Taranienko -

Kierownik Sekcji Naukowo- Badawczej Narodowego Kijowsko- Peczerskiego Historyczno- Kulturalnego Rezerwatu, Prof. dr hab. Henryk Bednarski-

Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska- Ukraina, Prof. dr hab. Yuriy O. Karyagin- Prezes Towarzystwa Ukraina-

Polska

W trakcie obrad…

Otwarcie Konferencji – przemawia prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Za stołem prezydialnym: Emil Legowicz - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, dr Sergiusz Taranienko -

Kierownik Sekcji Naukowo- Badawczej Narodowego Kijowsko- Peczerskiego Historyczno- Kulturalnego Rezerwatu, Prof. dr hab. Henryk Bednarski-

Przewodniczący Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polska- Ukraina, Prof. dr hab. Yuriy O. Karyagin- Prezes Towarzystwa Ukraina-

Polska, Józef Bryll- Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód

I panel– przemawia prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Za stołem prezydialnym: dr Agnieszka Bryc - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Józef M. Fiszer - Instytut Studiów Politycznych Polskiej

Akademii Nauk, prof. dr hab. Edward Haliżak - Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Adriana

Dudek - Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Pytanie zadaje Prof. UPH, dr hab. Włodzimierz Fehler - Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

w Siedlcach

Pytanie zadaje dr hab. Andrzej Szeptycki - Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

I panel– przemawia prof. dr hab Józef M. Fiszer - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Za stołem prezydialnym: dr Agnieszka Bryc - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Edward Haliżak - Dyrektor Instytutu Stosunków

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Adriana Dudek - Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych Instytut

Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Pytanie zadaje dr Oksana Gorobec - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja

I panel– przemawia prof. dr hab. Edward Haliżak - Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Od lewej: dr Agnieszka Bryc - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Józef M. Fiszer - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,

dr hab. Adriana Dudek - Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

I panel– przemawia prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Za stołem prezydialnym: dr Agnieszka Bryc - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Józef M. Fiszer - Instytut Studiów Politycznych Polskiej

Akademii Nauk, prof. dr hab. Edward Haliżak - Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Adriana

Dudek - Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

II panel - przemawia mgr Karol Templin - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Za stołem prezydialnym:: mgr Inna Iwakina - Narodowy Kijowsko-Pieczerski Historyczny i Kulturowy Rezerwat, dr Taras Tokarski - Narodowy

Instytut Badań Strategicznych, Prof. WAT dr hab. Jerzy Zalewski - Wojskowa Akademia Techniczna, Aleksander Bezpalczuk - aspirant Akademii

Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, dr hab. Andrzej Szeptycki - Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu

Warszawskiego

II panel - przemawia dr Taras Tokarski - Narodowy Instytut Badań Strategicznych

Za stołem prezydialnym:: mgr Inna Iwakina - Narodowy Kijowsko-Pieczerski Historyczny i Kulturowy Rezerwat, Prof. WAT dr hab. Jerzy Zalewski -

Wojskowa Akademia Techniczna, Aleksander Bezpalczuk - aspirant Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, dr hab. Andrzej

Szeptycki - Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

II panel - przemawia mgr Inna Iwakina - Narodowy Kijowsko-Pieczerski Historyczny i Kulturowy Rezerwat

Za stołem prezydialnym: dr Taras Tokarski - Narodowy Instytut Badań Strategicznych, Prof. WAT dr hab. Jerzy Zalewski - Wojskowa Akademia

Techniczna, Aleksander Bezpalczuk - aspirant Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, dr hab. Andrzej Szeptycki - Instytut

Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

II panel - przemawia dr hab. Andrzej Szeptycki - Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Za stołem prezydialnym: mgr Inna Iwakina - Narodowy Kijowsko-Pieczerski Historyczny i Kulturowy Rezerwat, Prof. WAT dr hab. Jerzy Zalewski -

Wojskowa Akademia Techniczna, Aleksander Bezpalczuk - aspirant Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, dr Taras Tokarski

- Narodowy Instytut Badań Strategicznych

Pytanie zadaje dr Oksana Gorobec - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja

II panel - przemawia prof. WAT dr hab. Jerzy Zalewski - Wojskowa Akademia Techniczna

Za stołem prezydialnym: mgr Inna Iwakina - Narodowy Kijowsko-Pieczerski Historyczny i Kulturowy Rezerwat, dr Taras Tokarski - Narodowy Instytut

Badań Strategicznych, Aleksander Bezpalczuk - aspirant Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku, dr hab. Andrzej Szeptycki -

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

IV panel - przemawia mgr Marta Sydoruk - Wschodnioeuropejski Uniwersytet w Łucku/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Za stołem prezydialnym: dr Oksana Gorobec - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, dr Spasimir Domaradzki - Uczelnia

Łazarskiego w Warszawie, dr Andrzej Paradowski, mgr Paweł Podolski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

IV panel - przemawia dr Andrzej Paradowski

Za stołem prezydialnym: dr Oksana Gorobec - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, dr Spasimir Domaradzki - Uczelnia

Łazarskiego w Warszawie, mgr Marta Sydoruk - Wschodnioeuropejski Uniwersytet w Łucku/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mgr Paweł

Podolski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

IV panel - przemawia dr Spasimir Domaradzki - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Za stołem prezydialnym: dr Oksana Gorobec - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, dr Andrzej Paradowski, mgr Marta

Sydoruk - Wschodnioeuropejski Uniwersytet w Łucku/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mgr Paweł Podolski - Uniwersytet Ekonomiczny w

Krakowie

IV panel - przemawia dr Oksana Gorobec - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja

Za stołem prezydialnym: dr Spasimir Domaradzki - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, dr Andrzej Paradowski, mgr Marta Sydoruk -

Wschodnioeuropejski Uniwersytet w Łucku/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mgr Paweł Podolski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zamknięcie Konferencji - przemawia prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Za stołem prezydialnym: dr Oksana Gorobec - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja, dr Spasimir Domaradzki - Uczelnia

Łazarskiego w Warszawie, dr Andrzej Paradowski, mgr Paweł Podolski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Zdjęcia z organizowanej przez nasz Zakład Międzynarodowej Konferencji Naukowej

w dniu 8 kwietnia 2015 r.

 

"Polska i Białoruś we współczesnej Europie"

Panel I (cz. 1): moderatorzy - prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler oraz prof. dr hab. Mieczysłał Czasnouski Białoruski Uniwersytet Państwowy,

paneliści - prof. Wiktor Szadurski Białoruski Uniwersytet Państwowy,  prof. Igor Marzaluk Mohylewski Uniwersytet Państwowy,

prof. dr hab. Mieczysław Czasnouski Białoruski Uniwersytet Państwowy, Siergej Musienko Przewodniczący Centrum Analitycznego EcooM w

Mińsku, Anna Maria Dyner Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dr Krzysztof Cebul Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

dr Justyna Olędzka Uniwersytet w Białymstoku

W trakcie obrad...

Panel I (cz. 2):

W trakcie obrad...

Igor Sekreta Radca Minister ds. handlu Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie oraz Eduard Shvaiko Radca Ambasady Republiki Białoruś w

Warszawie, Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi

Podsumowanie Konferencji: Prof. UW dr hab. Józef Tymanowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz Józef Bryll Prezes

Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

 

Zdjęcia z organizowanej przez nasz Zakład Konferencji Naukowej

w dniu 13 grudnia 2013 r.

 

"Gruzja w procesie integracji europejskiej"

Otwarcie Konferencji.

Pani Lali Lamsadze Radca Ambasady Gruzji w RP.

Od lewej: dr Łukasz Zamęcki - Zastępca Dyrektora IE WDiNP UW ds badań i współpracy z zagranicą,

dr hab. Józef Tymanowski - Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW

Po prawej: prof. dr hab. Janusz Adamowski - Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uczestnicy I panelu.

Od lewej: dr hab. Włodzimierz Fehler - Uniwersytet Przyrodniczo - humanistyczny w Siedlcach,

dr Andrzej Paradowski - Ministerstwo Gospodarki RP,

dr Agnieszka Legucka - Akademia Obrony Narodowej w Warszawie,

prof. dr hab. Jerzy Zalewski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim,

dr Paulina Codogni - Polska Akademia Nauk,

dr Krzysztof Księżopolski - Uniwersytet Warszawski,

mgr Paweł Stawarz - Uniwersytet Warszawski

mgr Joanna Dziuba - Uniwersytet Warszawski

 

II panel.

dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński

Od lewej: dr hab. Józef Tymanowski - Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW,

mgr Aleksandra Daniluk - Uniwersytet Warszawski,

dr Tomasz Fraszczyk - Uniwersytet Warszawski,

mgr Jarosław Tondera - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN,

dr Jadwiga Zwolak,

mgr Julita Karwacka - Uniwersytet Warszawski

po prawej: dr Konrad Zasztowt - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

dr Przemysław Żurawski vel Grajewski - Uniwersytet Łódzki

Od lewej: mgr Julita Karwacka - Uniwersytet Warszawski,

dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński,

dr Konrad Zasztowt - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

dr Jadwiga Zwolak

Od lewej: dr Kazimierz Borkowski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim,

dr hab. Józef Tymanowski - Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW,

mgr Aleksandra Daniluk - Uniwersytet Warszawski,

dr Tomasz Fraszczyk - Uniwersytet Warszawski,

mgr Jarosław Tondera - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN,

Od prawej: dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński,

mgr Julita Karwacka - Uniwersytet Warszawski

 

mgr Julita Karwacka - Uniwersytet Warszawski

Od lewej: dr Kazimierz Borkowski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim,

mgr Aleksandra Daniluk - Uniwersytet Warszawski,

dr Tomasz Fraszczyk - Uniwersytet Warszawski,

mgr Jarosław Tondera - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN,

dr Jadwiga Zwolak

Po prawej: dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński

 

mgr Jarosław Tondera - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN

Od lewej: dr hab. Józef Tymanowski - Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW,

mgr Aleksandra Daniluk - Uniwersytet Warszawski,

dr Tomasz Fraszczyk - Uniwersytet Warszawski,

dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński,

dr Jadwiga Zwolak,

mgr Julita Karwacka - Uniwersytet Warszawski

Po prawej: dr Konrad Zasztowt - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

dr Kazimierz Borkowski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Od lewej: dr hab. Józef Tymanowski - Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW,

dr Tomasz Fraszczyk - Uniwersytet Warszawski,

mgr Jarosław Tondera - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN,

dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński

 

mgr Aleksandra Daniluk - Uniwersytet Warszawski

Od lewej: mgr Jarosław Tondera - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN,

dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński,

dr Jadwiga Zwolak,

mgr Julita Karwacka - Uniwersytet Warszawski,

Od prawej: dr Przemysław Żurawski vel Grajewski - Uniwersytet Łódzki,

dr Konrad Zasztowt - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

W trakcie obrad...

 

Zakończenie obrad

dr hab. Józef Tymanowski - Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW

Po lewej: dr Kazimierz Borkowski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Od prawej: dr Jadwiga Zwolak,

dr Marek Świstak - Uniwersytet Jagielloński,

mgr Jarosław Tondera - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN,

dr Tomasz Fraszczyk - Uniwersytet Warszawski

 

Zdjęcia z Wykładu dr Ljubicy Vasić, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Serbii organizowanego przez nasz Zakład

oraz Ambasadę Republiki Serbii

w dniu 18 czerwca 2013 r.

 

"Serbia in the European Union. Perspectives and Challenges"

Pani dr Ljubica Vasić, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Serbii

 

prof. dr hab. Franciszek Gołembski - Instytut Europeistyki WDiNP UW

Od lewej: JE Radojko Bogojević, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Serbii,

dr Ljubica Vasić, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Serbii

po prawej prof. UW dr hab. Gertruda Uścińska Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytet Warszawski

 

W trakcie wykładu...

Od lewej: Miroliub Petrović, Radca - Minister Ambasady Republiki Serbii

dr Marko Babić - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW

 

W trakcie zadawania pytań...

 

Od lewej: prof. dr hab. Franciszek Gołembski - Instytut Europeistyki WDiNP UW

dr Marko Babić - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW

dr Ljubica Vasić, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Serbii

JE Radojko Bogojević, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Serbii

 

Zdjęcia z Seminarium Naukowego organizowanego przez nasz Zakład,

Grupę Badawczą Brytyjskich Studiów Społeczno - Politycznych BRITANNIA

oraz Polskie Towarzystwo Studiów Brytanicznych

w dniu 24 maja 2013 r.

 

"Polish and British Politics:

Challenges and Opposition to the European Integration"

Otwarcie Seminarium przez Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Janusza Adamowskiego,

po prawej stronie prof. dr hab. Franciszek Gołembski - Przewodniczący Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno - Politycznych BRITANNIA -

Zakład Kultury, Komunikowania i Marketingu Europejskiego, IE WDiNP UW

 

Otwarcie Seminarium przez prof. dr hab. Franciszeka Gołembskiego - Przewodniczącego Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno - Politycznych BRITANNIA -

Zakład Kultury, Komunikowania i Marketingu Europejskiego, IE WDiNP UW,

po lewej stronie Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Janusz Adamowski

 

Otwarcie Seminarium przez dr Karola Lasockiego Przewodniczącego British Alumni Socjety,

po prawej stronie Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Janusz Adamowski

 


 

Otwarcie Seminarium przez dr Wojciecha Lewandowskiego - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW

po lewej stronie dr Przemysław Biskup - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW,

po prawej stronie Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Janusz Adamowski

 

Otwarcie I panelu przez dr Przemysława Biskupa - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW,

po lewej stronie prof. Aleks Szczerbiak - Sussex European Institute, University of Sussex,

po prawej stronie 

dr Aleksandra Moroska - Bonkiewicz - Institute of Security and International Affairs, Faculty of Social; Science and Journalism, University of Lower Silesia

 

prof. Aleks Szczerbiak - Sussex European Institute, University of Sussex

 

Otwarcie II panelu przez dr Łukasza Zamęckiego - Zastępcę Dyrektora IE WDiNP UW ds badań i współpracy z zagranicą,

po lewej stronie dr Anna Gwiazda - King's College, University of London

 

dr Anna Gwiazda - King's College, University of London

 

dr Tomasz Czapiewski - Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński,

po lewej stronie Pan Jiri Koubek - doktorant - Instytut Nauk Politycznych, Wydział Filozofii, Uniwersytet Karola w Pradze,

po prawej stronie dr Przemysław Biskup - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW

 

dr Krzysztof Winkler - Polish Socjety for British and Commonwealth Studies

po prawej stronie Pan Jiri Koubek - doktorant - Instytut Nauk Politycznych, Wydział Filozofii, Uniwersytet Karola w Pradze

 

Uczestnicy Seminarium

 

Zdjęcia z organizowanej przez nasz Zakład Konferencji Naukowej

w dniu 10 kwietnia 2013 r.

 

"Bałkany w XXI wieku: Tożsamość. Państwo

narodowe. Integracja europejska"

Otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Janusza Adamowskiego,

po lewej: dr Marko Babić - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW

 

W czasie Konferencji...

 

Od lewej: dr Jan Muś - Katolicki Uniwersytet Lubelski,

dr Marko Babić - Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych IE WDiNP UW,

dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska - Akademia Marynarki Wojennej,

dr Mirella Korzeniewska - Wiszniewska Uniwersytet Jagielloński,

dr Konrad Pawłowski - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

 

Zdjęcie z pierwszej organizowanej w ramach Instytutu Europeistyki przez nasz Zakład,

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

w dniu 20 marca 2013 r.

 

„Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej

i Wschodniej w ujęciu paradygmatu geopolityki na przełomie XX/XXI wieku"

 

Od lewej: prof. K.A. Wojtaszczyk - Dyrektor Instytutu Europeistyki,

Martin Svárovský - Zastępca Ambasadora Republiki Czeskiej, Radca – Minister Ambasady,

Małgorzata Kosiura – Kaźmierska - Koordynator w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa, Radca-Minister, MSZ, 

Eduard Shvaiko - Radca Ambasady Białorusi,

Vladyslav Kanevsky - Charge d'Affaires Ambasady Ukrainy