Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych

Instytut Europeistyki

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Warszawski

00-046 Warszawa,
ul. Nowy Świat 69,
IV piętro, pok. 32

tel. (22) 55 20 234, fax. (22) 55 22 941

 

e-mail: eurosubregionalne.ie@uw.edu.pl