Поштовани,

     Одељење за субрегионалне  студије у Институту за европске студије основанo je 1 октобра 2012, као део Факултета за новинарство и политичке науке Варшавског Универзитета. Главни правац нашег истраживачког интереса је европски континент посматран кроз његове субрегионе.

С једне стране, покушавамо да одговоримо на питање да ли je Европска унија и и њена источна политика ефикаснo оруђе обликовања безбедности, стабилности и развоја у земљама источне Европе, с друге стране, посебну пажњу фокусирамо на државе англосаксонског, нордијског, романског и немачког говорног подручја.

Наши сарадници, појединачно или колективно, реализују неколико истраживачких пројеката финансираних од стране пољских и страних научних институција, укључујући Министарство за науку и високо образовање. Најважнији од њих су британска група за друштвене и политичке студије „Britannia" као и сарадњa са универзитетима у Србији и Хрватској. Capaдници Одељења учествују у реализацији првог, другог и трећег степена студија, такође учествују у реализацији постдокторских студија.

 

Шеф Одељења субрегионалних  студијa у Институту за европске студије

проф. др. Jозеф Тимановски