Szanowni Państwo!

      Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych powstał w Instytucie Europeistyki 1 października 2012 roku w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym kierunkiem zainteresowań badawczych jest spojrzenie na kontynent europejski przez pryzmat jego subregionów. Z jednej strony staramy się odpowiedzieć na pytanie czy polityka wschodnia Unii Europejskiej jest skutecznym środkiem do kształtowania bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju na obszarze państw Europy Wschodniej Z drugiej strony, szczególną uwagę skupiamy na krajach: anglosaskich, romańskich, nordyckich, niemieckojęzycznych. Pracownicy Zakładu, indywidualnie oraz zespołowo, realizują szereg projektów badawczych, finansowanych przez polskie i zagraniczne instytucje naukowe, m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do najważniejszych z nich należy Grupa Brytyjska Studiów Społeczno-Politycznych Britannia jak również współpraca z uniwersytetami w Serbii i Chorwacji. Pracownicy Zakładu partycypują w realizacji studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Uczestniczą także w przeprowadzaniu przewodów habilitacyjnych.


Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych

Prof. dr hab. Józef Tymanowski